Tropheus en Petrochromis informatie

Zowel de Tropheus als Petrochromis eten Aufwuchs. Met dit begrip wordt ruwweg bedoeld: "wat er op groeit". Aufwuchs bestaat uit algen die op stenen en rotsen groeien, en alles wat daartussen leeft. In de ondiepere waterlagen bestaat deze Aufwuchs voornamelijk uit groene algen. Wat dieper bestaat deze laag voor een groter deel uit bruine algen en/of roodwieren. Ook zal er op grotere diepte meer organisch materiaal tussen de algen ophopen (detritus). Dit is dan ook de reden dat we veruit de meeste Tropheus- en Petrochromissoorten in de ondiepere waterlagen van het meer kunnen vinden. De meeste Tropheini worden gevonden op een diepte tussen de 0,5 en 6,0 meter diep.

Tropheus en Petrochromis huisvesten zich voornamelijk boven de rotspartijen die het Tanganyika meer heeft. Bij gevaar kunnen de vissen zich makkelijk verschuilen tussen de stenen en rotsen. In het aquarium is het dus van zeer groot belang deze zo in te richten, dat de Tropheini zich kunnen verschuilen. Ook gezien de rangorde en agressie die voor kan komen binnen de groep is het van belang schuilplaatsen te hebben voor degene die onderaan de rangorde staan.

Tropheussen zijn echte kuddedieren. Dat betekent dat ze ook echt in een grotere groep gehouden moeten worden. Groepen vanaf 15 stuks is wel een minimum, maar gangbaar is een groep van 20 tot 25 exemplaren. Minder vissen kan ook, maar dan neemt het risico op verwondingen door gevechten of ziekte sterk toe. Wanneer er een grotere groep is, zal de vis aan de top van de hierarchie de zwakste exemplaren minder vaak tegenkomen, waardoor de agressie over meerdere dieren verdeeld wordt. Hoe groter de groep, hoe meer rust er zal zijn. Er zijn wel ervaringen van kleine succesvolle groepen, maar zoals al eerder aangegeven, hoe groter de groep, hoe meer rust er zal zijn.

Petrochromis is een cichlide die bekend staat als vrij agressief. Over deze cichlide is nog vrij weinig bekend als het gaat om het succesvol houden van deze cichlide. De meeste positieve ervaringen worden opgedaan in grote aquaria met grote groepen. Uit eigen ervaring kan ik dit bevestigen met de P. sp. Moshi Yellow, P. Texas Red Longola en P. Trewavasae. Voor het houden van de Petrochromis is een groot aquarium een pre. Net zoals bij de Tropheus is de inrichting ook van belang. Stenen en schuilplaatsen zijn hiervan van groot belang.

 
... NEXT